Inti Illimani

şilili muhalif müzik grubu. yeni şarkı hareketinin temsilcilerindendir. 1967 yılında kuruldu. birlikte yaşadığı yoksul halkların, emekçilerin duygularını yansıtmayı hedefledi. bu yoksul insanların aşkları, acıları, düşleri ve yaşadıkları her tür insani değişimler, anlar bu grubun (ve quilapayun‘un) şarkılarının kopmaz parçasıdır.

inti illimani özellikle and dağları‘nda yaşayan yerli halkların müziklerinden, çalgılarından kıyasıya yararlandı. grubun soundu bu halkların neredeyse nefes alış verişi gibidir. neredeyse bütün şarkıları and dağları kökenlidir. çeşitli pan-kavalları, çok farklı bambu flütler, değişik vurmalılar dikkat çekicidir. grubun çalışmalarıyeni şarkı fikrinin başka bir bağlamda yeni bir çehreye bürünmesidir. inti illimani, victor jara vevioleta parra‘nın açtığı yolda başarılı örnekler vermiştir. kullanılan çalgılar antiemperyalist bir üçüncü dünya duyarlılığının simgesidir. inti illimani gitar ve insan seslerini çok başarılı bir şekilde kullanır.

1973 şili darbesi’nden sonra avrupa’ya yerleşmek zorunda kalan grup ancak 1989 yılında ülkesine geri dönebilmiştir.