Yazılar

Federico Garcia Lorca – Anış

ben ölünce
gömün gitarımla beni
kumlara.

ben ölünce,
portakallarla
naneler arasına.

ben ölünce gömün isterseniz
rüzgar gülüne.

ölünce ben!