Yazılar

Cengiz Bektaş – Ölüm Gelir

zincire vururlardı
karanlıklara
acımasız
güneşin battığı yerde
karasevdayı
unuturlardı ölüm gibi
dirisi çıkmazdı kimsenin karasevdadan
o çağlarda
güneşin battığı yerde

Cengiz Bektaş – Yağmur Sonrası

Yolların karıştığı yerde
Birdenbire
Bardaktan boşanırcasına
Yağdın yüreğime

Toprağın ve benim
Yüreğimiz kabarık
Toprak güneşi düşünüyor ben
Ne güzel düşünüyorum seni bilsen

Cengiz Bektaş – Ekini Üretmek

Ana tanrıçanın
birbirini üzerine dopdolu
memeleri
doğurgan karnı
açık yuvarlak iki dizi
Emeğimizdir

Bu emek
Ekindir
Bizim ekinimiz

Bu üreten
Bu gülü tutmayı bilen
Emekçinin ekini

Üretiriz
Anamızın ak sütü
Üretmek ekinimizdir
Ekini üretmeyi biz biliriz