Cengiz Bektaş – Ölüm Gelir

zincire vururlardı
karanlıklara
acımasız
güneşin battığı yerde
karasevdayı
unuturlardı ölüm gibi
dirisi çıkmazdı kimsenin karasevdadan
o çağlarda
güneşin battığı yerde