Violeta Parra

şilili müzisyen. yeni şarkı akımının kurucularındandır. parra gerek bu müzik akımının tavır ve felsefesinin şekillenmesinde, gerekse politik/kültürel boyutunun oluşmasında en önemli role sahip şarkıcı durumundadır.parra inanılmaz bir araştırmacıdır. işe 1950 yılında şili kültürünü araştırmayla başlar. yoksul köylülerin içine girip söyleşiler ve kayıtlar yaparak, yazarak eski folk şarkılarının silinmesini önlemek, bu kaynakları derlemek, arşivlemek için kendini büyük bir mücadeleye adamıştır.

kır hayatının popüler şairleri kendisini çok etkilemiştir. and dağları‘nın yerli çalgılarını santiago‘ya taşımayı başarmıştır. bamboflüt ve charango‘yu kullanmıştır. kısa süre sonra yerli ve köylü halkların asıl kaynaklarının kovalayıcısı olarak yeni bir popüler sanat tavrının, felsefesinin gelişimini sağlayacaktır. parra sadece müzisyen değildir, aynı ölçüde ressam, heykeltraş ve çömlekçidir. nakış ve desen işleme sanatında da yetkindir.

bu çabalarının müzikteki yüzü, şili halk şarkılarına yeni, has bir inceliği ve ulusal temelde bir düşünsel yoğunluğu kazandırmasıdır.

1950’li yıllarda paris’e yerleşmiş, bu dönemde chansonlarla da ilgilenmiştir.şarkılarında kendine özgü bir halkçılık ve yenilikçilik vardır ama sıradan bir folk anlatımına yaslanmaz. çok çeşitli türlerde şarkılar yazan parra, şili’de toplumsal duyarlılığı ön planda olan her türden sanatçıyı etkilemiş, ‘popüler sanat’ın özgün yanlarını ortaya çıkarmış, ‘yeni şarkı‘nın biçimlenişini yönlendirmiştir.