Ahmet Telli – Bir Hazin Hikaye

Derler ki
ol kıyamet gününden beri
kan akar
harçik deresinden
yani kederli değil
yaralıdır harçik
kapanmaz yarası o gün bugün

Derler ki
hırçın bir sudur harçik
vurur kendini o taştan bu taşa
ve her gün aşiret ihtiyarları
gelip otururlar kıyısına usulca
dinlerler
ol hazin hikayeyi bir daha

Harçik denince kalem yazmaz olur
bir nice şivan sarar dağı taşı
ne masal ne efsanedir harçik
ama destanı yazılmamıştır bunca zaman
ve işte biz
-yani onlarla beraber-
kanlı ve hırçın akmaktayız hala