Miguel Hernandez – Susamışın Türküsü

çöllerin kumuyum ben,
susamışlık çöllerinin kumu.
senin ağzın çölde sulak bir yeşillik.
ama gideremez susuzluğumu

ağız: sulak bir yeşillik,
açık bütün çöllere,
bütün kumlara açık.

yakan, kavuran bu dünyada
bedenin ıslak bir durak,
bulaşamadığımız bir durak
senin ıslak bedenin.

beden: bir kuyu,
susuzlukla ve güneşle pişen
ve kireçlenen adama
kapalı bir kuyu.