Fazıl Hüsnü Dağlarca – Kök

duyuyorlardı kanter içinde
ağacın sallandığını değil
kökün
sallandığını